Toezichthouden is inmiddels niet meer voor bange mensen. De eisen en verantwoordelijkhden zijn in de afgelopen jaren zeer toegenomen. Lopen zaken verkeerd dan spreken de politiek, de rechter en de media de interne toezichthouder aan. De mensen van Beter Toezicht helpen raden van toezicht en raden van commissarissen risico´s te identificeren. Zij doen dit door bestaande methodes te combineren met common sense en door ruime praktijkervaring gescherpte intuitie. Beter Toezicht richt zich vooral op interne toezichthouders met nog niet zoveel ervaring.

In de publieke sector zijn duizenden interne toezichthouders actief, bijvoorbeeld in Onderwijs, Cultuur, Kinderopvang, Gezondheidszorg en Volkshuisvesting. Zij vervullen deze nevenfunctie in veruit de meeste gevallen vanuit maatschappelijke betrokkenheid. De vergoeding staat doorgaans niet in verhouding met de gedragen verantwoordelijkheid.

In sommige gevallen gaat het mis: enkele ernstige incidenten hebben zich in de afgelopen jaren voorgedaan met financiële schade voor belanghebbenden en reputatieschade voor bestuurders en toezichthouders tot gevolg.  Veelal wordt voorbij gegaan aan de toegenomen complexiteit waarmee toezichthouders kampen. In ieder geval maken de incidenten en de daarop volgende maatschappelijke discussies duidelijk dat het belang van professionalisering voor toezichthouders is toegenomen.