Wij geven interne toezichthouders praktische ondersteuning bij de uitoefening van hun functie. Centraal staat daarbij het wegnemen van zorgen door het omzetten van raad in daad en het wegnemen van zorgen.  Als er onverhoopt toch ernstige problemen zijn ontstaan, dan helpen wij onze opdrachtgevers door de acute fase heen. Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen krijgen directe praktische ondersteuning van een team van praktijkmensen dat beschikt over ruime ervaring in de publieke sector.

Het bureau Beter Toezicht 'lean and mean’: in omvang klein, qua netwerk en ervaring groot.